ZNANI SKARYSZEWIANIE

Jakub ze Skaryszewa, zwany Weksa. Urodzony około 1210 r. w rodzinie przybyszów zamieszkujących w osadzie tatarskiej pod Radomiem. Był magistrem filozofii i przez 4 lata studiował prawo rzymskie w Bolonii. Po raz pierwszy jego nazwisko pojawia się w dokumentach z 1235 roku jako „Jacobus de Scarissow”. Działał przy boku biskupa bamberskiego Henryka, a następnie został kapelanem papieskim. Od 1250 r. był kanonikiem krakowskim. Przewodniczył poselstwu polskiemu w sprawie kanonizacji św. Stanisława Biskupa. Przez wiele lat pomagał w sprawach organizacyjnych biskupowi Prandocie. Kapelan papieski i króla czeskiego. W roku 1266 został dziekanem kapituły krakowskiej, a po śmierci biskupa Parandoty przeniósł się do Wrocławia, gdzie zmarł w 21.04.1268 roku. Został pochowany w katedrze wrocławskiej.Opracowano na podstawie: „Znani nieznani ziemi radomskiej” pod redakcją Tadeusza Zwolskiego „Dekanat radomski” – ks. Jan Wiśniewski, Radom 1911.

 

separ-2

 

Biskup Marian Zimałek urodził się 9 maja 1931 r. we wsi Maków w parafii Skaryszew, w rodzinie Józefa i Tekli ze Smałzów. Szkołę Podstawową ukończył w Małęczynie. Uczęszczał do gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Radomiu. W1948 r. wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, gdzie otrzymał świadectwo maturalne. Studia seminaryjne rozpoczęte w 1950 r. zakończył święceniami kapłańskimi, które przyjął 29 maja 1955 r. w katedrze sandomierskiej z rąk ks. bpa Jana Kantego Lorka. Jako neoprezbiter został skierowany na studia prawa kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1959 r. uzyskał doktorat. Następnie został mianowany notariuszem Sądu Biskupiego i prefektem młodzieży szkół średnich w Sandomierzu. Był również dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa i rektorem kościoła Świętego Ducha. Od 1972 r. pełnił funkcję profesora, a w 1973 roku został mianowany wicerektorem, a trzy lata później rektorem WSD w Sandomierzu. Działał również jako moderator Diecezjalnego Ośrodka Powołań, był egzaminatorem prosynodalnym i sędzią Sądu Biskupiego. W1976 roku wszedł do Kapituły Katedralnej Sandomierskiej jako kanonik gremialny. Pełnił funkcję konsultora Trybunału Prymasowskiego, jest też członkiem diecezjalnej Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. 30 kwietnia 1987 r. ks. dr Marian Zimałek został ogłoszony biskupem pomocniczym Diecezji Sandomiersko-Radom-skiej ze stolicą tytularną Isola. Jako hasło biskupie obrał słowa: „spem alere – ożywiać nadzieję”. Konsekracji dokonał prymas Polski ks. kardynał Józef Glemp w Radomiu 8 maja 1987 r. Po przyjęciu sakry został wikariuszem generalnym. 25 marca 1992 r. przeniesiony został do diecezji sandomierskiej na stanowisko biskupa pomocniczego. Od dnia 25 marca do 28 kwietnia 1992 roku pełnił obowiązki administratora apostolskiego diecezji sandomierskiej. Po przekazaniu rządów diecezji ks. biskupowi Wacławowi Świe-rzawskiemu zgodnie z nominacją podjął obowiązki biskupa pomocniczego diecezji sandomierskiej.

 

separ-2

 

Ksiądz prałat dr Stefan Walery Świetlicki urodził się w Sandomierzu 15 grudnia 1889 roku. W 1910 roku ukończył Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Ukończył również wyższe studia na Uniwersytecie Grego­ riańskim w Rzymie. Tam też przyjął diakonat, a następnie święcenia kapłańskie 22 marca 1913 roku z rąk kardynała Bazylego Pomili. Rok później uzyskał doktorat z teologii. W latach 1916-1929 był profesorem Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Do parafii Skaryszew ksiądz Swietlicki przybył w 1937 roku. Przy kościele dobudował kaplicę i zakrystię. Zmarł w Skaryszewie 13 grudnia 1965 r.

 

separ-2

 

Ksiądz Tadeusz Wójcik. Po śmierci ks. Stefana Sułeckiego, 13 października 1981 roku został mianowany proboszczem parafii Skaryszew, którą oficjalnie objął 20 października. Staraniem księdza Wójcika został wybudowany kościół filjalny w Modrzejowicach, a także plebania w stanie surowym (obecnie klasztor sióstr klarysek). W nocy z 1 na 2 września 1990 roku ksiądz Tadeusz Wójcik zmarł nagle na plebanii. Pogrzeb odbył się 4 września, uczestniczyło w nim 300 kapłanów.

 

separ-2

 

 

Ksiądz Bolesław Walendzik. Urodził się 14 sierpnia 1938 roku w Bożówce w gminie i parafii Magnuszew. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1964 roku z rąk ks. bp Piotra Gołębiowskiego. Do parafii Skaryszew ksiądz Bolesław przybył 10 lipca 1992 roku obejmując probostwo po księdzu Waldemarze Gałązce, który wyjechał do pracy w sądzie biskupim w Sandomierzu. Ksiądz Walendzik przystąpił do intensywnych prac. Wyremontował kościół, ołtarze, budynek plebanii i dom sióstr zakonnych. Doprowadzono kanalizację, odnowiono elewację i przeprowadzono remont wewnątrz budynków. Otynkowano także parkan wokół kościoła.

 

separ-2

 

Ks. Radosław Walerowicz. Urodził 3 maja 1969 r. w Radomiu, pochodzi ze Skaryszewa. Święcenia kapłańskie przyjął w 1996 r. w katedrze radomskiej z rąk ks. bp Edwarda Materskiego. W kwietniu 1996 r. obronił pracę magisterską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę duszpasterską pełnił kolejno w parafiach: św. Piotra w Radomiu, Podwyższenia Krzyża w Opocznie i Chrystusa Króla w Radomiu. Od początku posługi duszpasterskiej zaangażował się w działalność społeczną. Organizator wielu akcji i koncertów charytatywnych. Z jego inicjatywy odbywają się diecezjalne Festiwale Kolędy Dziecięcej. Zapalony piłkarz i sympatyk sportu. Jako kleryk grał w lidze okręgowej w barwach radomskiego klubu Viki. Będąc wikariuszem w Opocznie, pełnił m.in. funkcję kapelana sportu w drugoligowym klubie Ceramika Opoczno i opiekował się cygańskim zespołem muzycznym. Obecnie jest Kapelanem Radomskiego Związku Piłki Nożnej. Od dawna interesuje się również dziennikarstwem. W latach 1998-2001 współpracował z programem „Ziarno”, przygotowując i prowadząc w nim odcinki, zachęcające dzieci do uprawiania sportu. W 2004 r. ukończył dwuletnie, podyplomowe studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Obecnie pełni funkcję dyrektora radomskiego „Caritasu”

 

separ-2

[

Tadeusz Balcerowski urodził się w miejscowości Pawliczka gm. Rzeczniów. Obecnie mieszkaniec Makowca gm. Skaryszew. Jest długoletnim Prezesem Rolniczej Spółdzielni Mleczarskiej „Rolmlecz". Działacz Ruchu Spół­ dzielczego, Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Zasłużony dla Wynalazczości, a także odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego zaangażowanie i autentyczna troska o dobro rolnika została dostrzeżona przez wyborców, nie tylko wiejskich, ale także i mieszkańców miast, dzięki którym został radnym w Mazowieckim Sejmiku Samorządowym, a od czerwca 2004 posłem na Sejm IV kadencji ­ reprezentując w parlamencie ziemię radomską. Jest osobą bardzo znaną i lubianą, także w środowisku uczniów i harcerzy, za co odznaczony został przez dzieci i młodzież Orderem Uśmiechu i statuetką Orła Białego przyznaną przez Fundację PROMETEUSZ. Żonaty, jedno dziecko.

 

separ-2

 

Stefania Banasik urodziła się 5 września 1931 roku w Strupicach u podnóża Gór Świętokrzyskich. W 1951 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tym samym roku otrzymała nominację na objęcie posady nauczycielki w Kazimierówce, gdzie pracowała 4 lata. Od 1 września 1955 roku zaczęła pracę w Szkole Podstawowej w Skaryszewie, gdzie pracowała aż do emerytury jako nauczycielka i bibliotekarka. Swoją przygodę z pisaniem wierszy zaczęła już na emeryturze. Jej wiersze są wiernymi dokumentami opisującymi wydarzenia w mieście i gminie oraz osobiste przeżycia.

 

separ-2

 

Arkadiusz Burski urodził się w Skaryszewie. Ukończył Szkołę Podstawową w Skaryszewie. Po maturze w radomskim Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika odbył służbę wojskową (1975-1977) w Centralnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego jako śpiewak. Razem z tym zespołem koncertował w Korei Północnej, Mongolii, na Syberii oraz dał kilkaset koncertów w Polsce.Naukę śpiewu pobierał u profesora Czesława Wojtyńskiego. W latach 1977-1981 rozpoczął studia wokalne w Konserwatorium w Warszawie w klasie śpiewu Jerzego Karolusa. W czasie nauki dawał koncerty kameralne w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Szczecinie, Lublinie, Krakowie i Wałbrzychu, a także w szwajcarskim Biel, Nidau, Sutz i Brunnen. Po dyplomie w Warszawie podpisał pierwszy kontrakt zagraniczny jako solista w teatrze operowym we Freibergu w byłym NRD (1982-1998). Występował gościnnie w Dreźnie, Brandenburgu oraz Bautzen (Budziszyn).Dodatkowo rozpoczął studia wokalne w Dreźnie u Kammersaengerin Eleonorę Elstermann.W 1988 roku podpisał stały kontrakt z teatrem w St. Gallen (Szwajcaria). Występował gościnnie w Bazylei, Biel, Zurichu i Bernie. Od 1995 występuje tylko gościnnie podczas koncertów, festiwali i przedstawień operowych w Szwajcarii, Francji, we Włoszech, w Niemczech, Luxemburgu, Portugalii, Polsce oraz USA. W 1995 nagrał płytę CD w roli komendanta w operze W A. Mozarta „Don Giovanni". W 1997 wystąpił w „9 Symfonii" Beethovena we włoskiej telewizji, nagrywał także dla szwajcarskiego radia.Zajmował się także pracą pedagogiczną. Kształcił zawodowych śpiewaków i amatorów. W roku 2001 zarejestrował i jest właścicielem agencji artystycznej „POLMUSIC AGENTUR" w Bazylei (Szwajcaria). Propagował polskich muzyków i muzykę polską „Na Zachodzie".W lipcu 2012 roku został Ambasadorem Fundacji – „Światowe Centrum Dydaktyczne w Żelazowej Woli-Miejscu Urodzin Fryderyka Chopina” . Reprezentował interesy tej fundacji na terenie Szwajcarii.Zmarł w 2014 roku.

 

separ-2

 

Andrzej Celej urodzony w Modrzejowicah, gmina Skaryszew. Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Zakładu Transportu Energetyki w Radomiu. Jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej. Karierę zawodową w przemyśle rozpoczął w 1968 roku. Sprawował różne funkcje kierownicze, m.in. w Zakładach Metalowych im. Generała Waltera oraz w Zakładach Tytoniowych. Kiedy w 1990 roku objął obecne stanowisko, zajął się kompleksową restrukturyzacją przedsiębiorstwa, doprowadzając do jego udanej prywatyzacji. W tym czasie nastąpiło również ugruntowanie pozycji firmy na krajowym i międzynarodowym rynku przewozów ciężkich i po-nadgabarytowych. Dynamiczny rozwój firmy umożliwił ZTE Radom podjęcie się również świadczenia usług spedycyjnych. Za swój największy zawodowy sukces uważa stworzenie zespołu, który potrafi realizować nawet najtrudniejsze zadania. W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze, a jego hobby to myślistwo.Urszula Czyż urodziła się 2 października 1960 roku w Skaryszewie (zamieszkała we wsi Grabina, gmina Skaryszew). W 1979 roku ukończyła Liceum im. Stanisława Małachowskiego w Płocku. Jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie (1986 r.). Pracuje jako specjalista w Zespole Planowania Badań i Wdrożeń w jednej z najnowocześniejszych w kraju placówek naukowych - Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu. Jest to jeden z trzech instytutów badawczych w Polsce, który uzyskał status instytutu państwowego. Pracuje w nim od kwietnia 1987 roku - niemal od początku jego utworzenia, odpowiadając za funkcjonowanie systemu planowania i rozliczania badań. Od 1995 roku jest, z wyboru, członkiem Rady Naukowej Instytutu.

separ-2

Maria Domagała urodziła się 12 grudnia 1906 r. Była córką Pawła Domagały i Wiktorii z Ziębów, rolników z Kobylan. Mimo trudnej sytuacji materialnej rodziców wraz z bratem Feliksem (późniejszym wykładowcą fizyki i geometrii wykreślnej w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu) uzyskała wykształcenie w przedwojennej Polsce. Ukończyła najpierw czterooddziałową Szkołę Podstawową w Kobylanach, wchodzącą w skład Publicznej Szkoły Powszechnej w Skaryszewie. Po dalszej eksternistycznej nauce od 1922 r. uczyła się w Seminarium Nauczycielskim w Radomiu. Dyplom nauczycielski uzyskała w 1931 r. o specjalności nauka rysunku. W związku z dużym bezrobociem w przedwojennej Polsce miała kłopoty z uzyskaniem pracy. Pracowała okresowo w różnych placówkach szkolnych. Dopiero w 1942 otrzymała angaż w Szkole Publicznej w Skaryszewie, w której pracowała aż do 1974 r.W latach wojny (1943/1945) brała udział w tajnym nauczaniu. Zawsze aktywna w działalności szkoły. Jej wiersze ozdabiały nie tylko uroczystości szkolne, lecz także uroczystości miasta, np. obchodzone w 1962 r. 800-lecie Miasta Skaryszewa.Maria Domagała nasza „Pani od rysunków" zmarła 18 października 1996 r.Wielu jej wychowanków ukończyło akademie plastyczne. Jej wychowankami są znani malarze: Zdzisław Doleżyński, Marian Jarzembski - profesor Politechniki Częstochowskiej.

 

separ-2

 

Renisława Domagała urodzona w 1954 roku w Skaryszewie. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie. Długoletnia nauczycielka historii i dyrektor Szkoły Podstawowej w Chomentowie-Puszcz. Obecnie na emeryturze. Nadal aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, jej zainteresowania to cywilizacje starożytne.

 

separ-2

 

Stanisław Domański - ur. 9.01.1904 r. w Makowcu, zm. 13.02.1988 r. w Radomiu. Wielki miłośnik wiedzy, zgłębiający ją od rana do późnej nocy. Był on pierwszym klientem kiosku Kaimowej, która dawała mu do przejrzenia przy kiosku cały zestaw dzienników i tygodników. Można go było tu spotkać zawsze, na studiowaniu prasy, w charakterystycznych okularach z okrągłymi szkiełkami na drucikach. Stąd u miejscowych zdobył przezwisko „Bibuła". Wiedział o polityce i świecie współczesnym niemal wszystko, także wszystko o wydarzeniach w Skaryszewie. Był samoukiem, nigdy nie chodził do szkoły. Pisać potrafił tylko literami drukowanymi. Miał wspaniałą pamięć. Opowiadał z najmniejszymi detalami o wydarzeniach sprzed dziesiątek lat w Skaryszewie. Zawsze szukał także sposobności do dyskusji. Często z nami słuchał także radia Wolna Europa, chociaż z zasady był bardzo ostrożny i miał zasadę, że „władzy nie należy się sprzeciwiać". Był dla nas prawdziwym „mędrcem ze szkiełkiem w oku", hamującym nasz młodzieńczy entuzjazm, szczególnie w okresie „Solidarności". Jego idolem był Dmowski. Nie znosił Piłsudskiego. W więzieniu, w którym był w latach dwudziestych za uchylanie się od służby wojskowej, miał być ordynansem więzionego tam wówczas gen. Zagórskiego, przeciwnika politycznego Marszałka. Jak na prawdziwego filozofa przystało nie dbał o sprawy doczesne. Jak Diogenes żył byle jak i byle gdzie. Krążyło po miasteczku wiele opowieści o jego mądrości i umiejętności przepowiadania rozstrzygnięć politycznych. Jako jeden z niewielu przepowiadał klęskę wrześniową, miał także przepowiedzieć klęskę Francji w 1940 r.

 

separ-2

 

Edward Falkiewicz, ps. „Listek", ur. 1924 r. w rodzinie Tomasza i Teofili ze Sławińskich mieszkających w Skaryszewie przy ul. Poprzecznej. Do partyzantki wstąpił jesienią 1943 r. i walczył w oddziale partyzanckim 1 Kompanii, 1 Batalionu, 72 Pułku Piechoty Armii Krajowej, którego dowódcami byli kolejno: „Cezar", „Harnaś", „Maria" i Lech".Edward Falkiewicz do domu rodzinnego przychodził bardzo rzadko, nie mówił nic, co mogło dotyczyć działalności partyzanckiej i jego roli. Rodzina nigdy nie poznała i nie zna jego działalności partyzanckiej. Po zakończeniu wojny i rozwiązaniu oddziału wrócił do domu. Musiał się ukrywać, bo ciągle przychodzili po niego funkcjonariusze NKWD oraz Milicji i wypytywali o niego. Zginął w Jeleniej Górze 2 grudnia 1945 r. od kuli radzieckiego oficera. O Edwardzie Falkiewiczu ps. „Listek" nie ma żadnej informacji, nawet drobnej wzmianki w ukazujących się po wojnie książkach lub opublikowanych artykułach. Nikt nie wymienił jego imienia, nazwiska lub pseudonimu. Nie ma go na listach partyzantów. Zapomnieli o nim wszyscy, koledzy z oddziału, z którymi przemierzał wszystkie szlaki partyzanckie, nawet wtedy, gdy już można było o tym mówić i pisać.Z dokumentów wynika, że „był zdyscyplinowanym, odważnym, bardzo dobrym żołnierzem i lubianym przez wszystkich żołnierzy", szedł wszędzie, nie bał się, ryzykował swoje życie, a ostatnio spotkałem się ze stwierdzeniem, że „był ryzykantem i myślał, że kula jego nie dosięgnie".Urszula Gowin urodziła się 29 kwietnia 1953 roku w Szczodre. Ukończyła magisterskie studia wyższe z zakresu administracji na Uniwersytecie Łódzkim i studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1977 roku jest mieszkanką Skaryszewa. Od tego samego roku, aż do 1998 roku pracowała w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, prze­ chodząc wszystkie szczeble kariery od stanowiska referenta do Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew. Od 1999 roku prowadzi własną działalność gospo­ darczą, a od listopada 2002 roku jest radną Rady Miejskiej. W Radzie pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Miła i życzliwa osoba, bardzo lu­ biana w skaryszewskim środowisku.Stefania Jędrusik, ur. 11 lutego 1900 roku w Pierzchniance. Po skończeniu szkoły wyjechała wraz z mężem do Francji. Do Polski wróciła w 1931 roku. Dostała nakaz pracy w miastach, do wyboru: Skaryszew, Chmielnik lub Skarżysko. Wybrała Skaryszew. Podjęła pracę akuszerki i doprowadziła do utworzenia Izby Porodowej, której była kierowniczką aż do przejścia na emeryturę. Była jedną z ważniejszych postaci w mieście. Nie tylko odbierała porody, ale także leczyła ludzi jeżdżąc do chorych. W czasie wojny ukrywała partyzantów i opatrywała ich rany. Jej wnuczka Stenia Stąpor wspomina, że często mówiła: „cały Skaryszew to moje wnuczki". Zmarła 9 lutego 1990 roku.

 

separ-2

 

Zdzisław Kieszkowski - starosta radomski, radny powiatu radomskiego. Urodził się 12 października 1937 r. w Skaryszewie, gdzie mieszka do dzisiaj wraz z rodziną.

Po ukończeniu w 1954 roku Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Radomiu rozpoczął pracę w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w rodzinnym miasteczku. W międzyczasie (1958-1960) odbył

zasadniczą służbę wojskową. W marcu 1965 r. został kierownikiem Zespołu Rolnego w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych. Wtedy też rozpoczął studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, które ukończył uzyskując tytuł inżynieria rolnika. Jako sekretarz PZKR, w grudniu 1973 otrzymał propozycję objęcia stanowiska zastępcy naczelnika powiatu radomskiego. Po likwidacji powiatu, w wyniku reformy administracyjnej kraju, został zastępcą dyrektora Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu.

Zdzisław Kieszkowski w latach 1976-1982 był naczelnikiem miasta i gminy Skaryszew, w latach 1982-1987 członkiem zarządu Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „SCH", a w latach 1987-1991 wicewojewodą radomskim. W roku 1993 wybrano go na senatora RP.

Od wprowadzenia reformy administracyjnej w 1999 r. już drugą kadencję jest starostą radomskim i radnym powiatu. Od 1961 r. jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, był członkiem Rady Naczelnej tej organizacji oraz członkiem Zarządu i Prezydium PSL województwa mazowieckiego. Jest działaczem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, byłym prezesem Zarządu Powiatowego i wiceprezesem Zarządu Mazowieckiego ZOSP. Obecnie jest członkiem Sądu Honorowego przy Zarządzie Głównym Związku.

Odznaczony między innymi: Krzyżami Oficerskimi i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżami Zasług, Złotym Znakiem Związku, odznaką Zasłużony dla Rolnictwa, Medalem Dobrej Sławy za Zasługi dla Województwa Radomskiego. Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci i wnuczkę Kasię. Ulubione zajęcia: praca na działce, lektura książek historycznych.

 

separ-2

 

Tadeusz Kupidura urodzony 14.03.1950 roku w Odechowie. Ukoń­ czył Technikum Mechaniczne w Radomiu, następnie studiował w Szkole Lotniczej w Dęblinie. Jego hobby to: lotnictwo, muzyka, sport, łowiectwo. W 1989 roku stworzył od podstaw dobrze prosperujące, rzetelne przed­ siębiorstwo, które może poszczycić się produktami klasy światowej, ogrom­ nymi nakładami inwestycyjnymi oraz niebagatelnymi obrotami. Przedsię­ biorstwo JADAR jest największym i najnowocześniejszym w Polsce przed­ siębiorstwem produkującym kostkę brukową i galanterię betonową. Na duże uznanie zasługuje fakt, iż Przedsiębiorstwo JADAR jest w 100% firmą polską - firmą rodzinną, co obecnie jest rzadkością wśród podobnych firm w branży.

Tadeusz Kupidura to człowiek czynu, ciągle szuka nowych wyzwań. Jako szef i właściciel firmy jest wyjątkowo wymagający wobec siebie, jak i pracowników. Potrafi stworzyć doskonałe warunki i motywację do pracy. Można stawiać go za wzorowy przykład dla młodych, początku­ jących w gospodarce wolnorynkowej przedsiębiorców. W czasach tak ogromnego bezrobocia zatrudnia około 320 osób. Jest sponsorem klubu sportowego „Jadar" oraz wielu imprez kultural­ nych. Zajmuje się działalnością charytatywną, organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne. Du­ żym osiągnięciem jest organizowany od 1996 roku Festyn Firmowy.

Tadeusz Kupidura to doskonały organizator, ale przede wszystkim dobry, konsekwentny przedsiębiorca, fachowo i „żelazną ręką" kierujący swoim przedsiębiorstwem. Jest otwarty na wszelkie innowacje w zakresie technologii, wyrobów, organizacji i zarządzania. Jest przykła­dem tego, że ciężka i wytrwała praca oraz konsekwencja w działaniu, rzetelność w stosunkach gospodarczych pozwalają stworzyć bardzo dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, spełniające wymogi unijne.

 

separ-2

 

Stanisław Józef Łyżwiński urodził się 6 maja 1954 roku w Skarysze­ wie. Żonaty, ojciec dwóch synów: Błażeja i Cezarego. Ukończył Zasad­ niczą Szkołę Rolniczą w Skaryszewie. Prowadzi gospodarstwo rolne. W latach 90. został odznaczony brązowym i srebrnym krzyżem za zasługi dla rolnictwa w dziedzinie hodowli trzody chlewnej. Od 2001 roku jest posłem na Sejm RP IV kadencji z ramienia Samoobrony.

 

separ-2

 

Wanda Elżbieta Łyżwińska urodziła się 9 lipca 1953 roku w Piasecz­ nie. Mężatka, żona Stanisława. W 1973 roku ukończyła Liceum Ekono­ miczne w Skaryszewie o specjalności wiejski obrót towarowy. Od 2001 roku jest posłem na Sejm RP IV kadencji z ramienia Samoobrony. Pracuje w komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Jej największym hobby jest myślistwo.

separ-2 

Teresa Majkusiak urodziła się i wychowała w Chomentowie-Puszcz w rodzinie Walentego i Olgi Domagałów. Pracę zawodową rozpoczęła 15 lipca 1965 r. w WZGS Radom. W październiku 1969 r. zmieniła miejsce zamieszkania, zamieszkała na stałe w Jastrzębiu Zdroju, gdzie już od 1 lipca 1969 r. pracowała w Banku Spółdzielczym, Oddział w Godowie. Po usamodzielnieniu się Oddziału, od 1 lutego 1974 r. objęła funkcję kie­ rownika i tam pracowała do 30 lipca 1975 r. Po powrocie w rodzinne strony rozpoczęła od 1 września 1975 r. pracę w BS w Skaryszewie na stanowisku zastępcy dyrektora. Drugą kadencję jest radną powiatu ra­ domskiego ramienia PSL i w Radzie pełni funkcję przewodniczącej Komi­ sji Rewizyjnej. Została odznaczona wieloma medalami bankowymi, resortowymi i państwowymi, m.in. 2 srebrne i Złoty Krzyż Zasługi. Jest mężatką i matką trójki dzieci. Jej hobby to: robótki ręczne, hodowla kwiatów, dekoracja wnętrz oraz podróże.

separ-2

Druhna Alina Malinowska urodziła się 9 marca 1928 roku w Lipskich Budach. Autentyczna harcerka, harcmistrz, całym sercem kochająca dzie­ ci i młodzież. Twórczyni i opiekun drużyn zuchowych i harcerskich w Odechowie, Skaryszewie i Chomentowie. Organizatorka świetnych obozów i stanic harcerskich, m.in. w Szczecinie i Gdańsku Oliwie. Harcer­ stwo w jej pojęciu było harcerstwem z „Czarnych stóp". Mundur, werbel i akordeon to były jej atrybuty. Odznaczona wieloma medalami państwo­ wymi i tytułami honorowymi, m.in. „Złotym Krzyżem Zasługi" oraz od­ znaką „Za Zasługi dla Województwa Radomskiego". Zmarła 7 sierpnia 1996 r.

 

separ-2

 

Józef Witold Nagrodzki - Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew. Uro­dził się 23.01.1940 r. w Klwatce Szlacheckiej koło Radomia. Do wojska wstąpił jako ochotnik w 1958 r. i swoją karierę jako żołnierz zawodowy kontynuował do roku 1986. Aktualnie posiada stopień majora rezerwy Wojska Polskiego. Od 1986 r. prowadził w Skaryszewie własną firmę produkcyjno-handlową. Swoją pracę w służbie publicznej rozpoczął od 1991 roku jako przewodniczący rady osiedlowej Skaryszewa. W tym cza­sie prężnie działał jako prezes Klubu Sportowego „Jadar", przy klubie powołał sekcję karate. Od 1994 roku do 1998 pełnił funkcję Przewodni­ czącego Rady Miasta i Gminy Skaryszew. Od 1998-2006 piastował stanowisko burmistrza miasta i gminy Skaryszew. Pełni mecenat nad kulturą i sportem. Reaktywował środowiskową drużynę harcerską. Jest także członkiem Gminnego Koła LOK i Związku Emerytów i Rencistów. Żonaty, 3 dzieci. Kolekcjonuje stare zegary.

 

separ-2

 

Bożenna Teresa Pacholczak urodzona 26 lipca 1954 roku w Iłży. Magister ekonomii. Od 2001 roku mieszkanka Skaryszewa. Absolwentka Podyplomowych Studiów w zakresie Organizacji i Zarządzania w Ochro­ nie Zdrowia na Uniwersytecie im. Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Łódz­ kim, Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Obecnie Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu - najnowocze­ śniejszego szpitala na Mazowszu. Zatrudnia 1660 osób na 21 oddziałach i w 37 poradniach. Od 2002 jest Radną Rady Miejskiej w Skaryszewie, w której pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Zdrowia. Mężatka, dwie córki.

 

separ-2

 

Henryk Paciorkiewicz, ur. 15 stycznia 1924 r. w Kozienicach. W latach 1950-1956 był kierownikiem Miejskiej Biblioteki w Skaryszewie, a w la­tach 1956-1972 pełnił funkcję Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej. Za jego kadencji wybudowano Szkołę Podstawową w Skaryszewie, utworzono filię Technikum Ekonomicznego w Radomiu oraz zaadapto­wano budynek starej szkoły na potrzeby przedszkola. Za jego czasów zmodernizowano park miejski i w mieście utworzono wiele rabat z kwia­tami. Od 1975 był Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego Zarządu OSP. Był inicjatorem wielu czynów społecznych na rzecz Skaryszewa, m.in. budowy remizy z salą widowiskową. Mieszkańcy wspominają go jako do­ brego gospodarza. Pełnił także wiele funkcji społecznych, m.in. był Przewod­niczącym Samorządu Mieszkańców i Przewodniczącym Rady Nadzorczej GS, a także prezesem i twórcą klubu sportowego „Gwardia" Skaryszew

 

separ-2

 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Piotr Płowiec urodził się 5 stycznia 1929 r. w Skaryszewie w rodzinie Józefa i Anny z Pajdzińskich. Chodził do Szkół Podstawowych w Skaryszewie, Radomiu i Pionkach. W latach głębokiej, światowej recesji, która dotknęła także Polskę, rodzice, w poszukiwaniu pracy, przenieśli się do Radomia, a potem osiedlili się w Pionkach. Ojciec pracował w miejscowej fabryce.Po wybuchu II wojny światowej, rodzice dla bezpieczeństwa przenie­śli dzieci do Skaryszewa, do babci Pajdzińskiej mieszkającej w Podolszynach. Naukę kontynuował w szkole w Skaryszewie. Po ustabilizowaniu sytuacji rodzina w komplecie zamieszkała w Pionkach. Gimnazjum i Liceum matematyczno-fizyczne ukończył już po wojnie. W 1956 r. ukończył studia na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej i rozpoczął pracę w Instytucie Podsta­ wowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej, od asystenta, poprzez doktorat, habilitację do tytułu profesora zwyczajnego. Jego praca naukowa dotyczyła badań zachowania się w cieczach drgań niesłyszalnych (tzw. ultra­ dźwiękowych, kilka tysięcy do kilka milionów drgań na sekundę). Zajmował się także badaniem zachowania się cieczy, zmian ich właściwości fizycznych oraz określania ich struktur molekular­ nych, m.in. cieczy polimerowych i olejów smarowych. Członek Polskiego Towarzystwa Aku­ stycznego oraz Komitetu Bioetyki przy Izbie Lekarskiej.Wyniki jego prac publikowane w czasopismach zagranicznych spowodowały liczne zapro­ szenia na wykłady i staże naukowe do większości krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczo­ nych, Indii i Kuby.

 

separ-2

 

Włodzimierz Płowiec urodził się 15 lipca 1952 r. w Skaryszewie w rodzinie Wacława i Marty zd. Falkiewicz. W 1972 r. ukończył Technikum Samochodowe, a w 1978 r. studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W latach 1978-1986 był pracownikiem naukowo-dydaktycz­ nym w Politechnice Świętokrzyskiej - Ośrodku w Radomiu, później w Wyższej Szkole Inżynierskiej. Od 1986 r. pracuje w Instytucie Technolo­ gii Eksploatacji - Państwowym Instytucie Badawczym. Należy do pierw­ szej grupy osób, które zostały zatrudnione w chwili tworzenia Instytutu. Zajmuje się systemami zarządzania jakością - jest głównym twórcą wdro­ żonych i certyfikowanych, międzynarodowych systemów jakości obejmu­ jących większość obszarów Instytutu. Pracuje społecznie, w latach 1999--2002 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Inżynieria", a w latach 2002-2005 - wiceprzewodniczącym. Od 2005 r. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Spółdzielni. Jego hobby to historia, głównie regionalna oraz genealogia. Żonaty, 3 dzieci.

 

separ-2

 

Mirosław Sienkiewicz urodzony 23 maja 1961 roku w Skaryszewie. Animator kultury, muzyk-amator grający na kilku instrumentach. Miłośnik zabytkowej motoryzacji. Opiekun zespołów muzycznych działających przy MGOK, akordeonista zespołu ludowego „Chomentowianki". Pomysłodaw­ ca Festynu Przedsiębiorczości, inicjator akcji „Ratujmy zabytkowe groby skaryszewskiego cmentarza". Członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ska­ ryszewskiej i Orkiestry Dętej OSP w Skaryszewie. Dyrektor Miejsko-Gmin­ nego Ośrodka Kultury w Skaryszewie.

 

separ-2

 

Piotr Jan Smarzyński. Urodził się 1 lutego 1904 r. w Skaryszewie. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej kontynuował naukę w Państwowym Gim­ nazjum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Naukę w Gimnazjum za­ kończył w 1925 r. i rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersy­ tetu Jagielońskiego, na kierunku biologia i geografia. Absolutorium otrzy­ ma! w 1930 r. Jednocześnie uczęszczał na roczne Studium Pedagogiczne UJ, które ukończył w 1929 r.W latach 1929-1930 przebywał w Szkole Podchorążych Piechoty w Zam­ browie. W 1931 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel w Państwowym Gimnazjum im. Ks. Adama Czartoryskiego w Puławach. Potem uczył w Gimnazjum Koedu­ kacyjnym Towarzystwa Szkolnego w Turku (woj. łódzkie) i w Szkole Powszechnej w Koninie. Następnie by! kierownikiem Szkoły Powszechnej w Kleczewie, pow. Konin. W 1933 r. zawarł związek małżeński z Marianną Bednarek. Ma! dwóch synów. W końcu sierpnia 1939 r. zosta! zmobilizowany w stopniu podporucznika rezerwy. W pierwszych dniach wojny był w Warszawie, a później na wschodnich tere­ nach Polski. Dostał się do niewoli radzieckiej i został wywieziony do obozu w Kozielsku. Został rozstrze­ lany w Katyniu w 1940 roku.Literatura: Informacja od syna Tadeusza, Arch. U], PKEN 30, Lista Katyńska 3897.

 

separ-2

 

Stanisław Staniszewski urodzony 5 maja 1961 roku. Przedsiębiorca, działacz społeczny. W 1990 rok pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Mia­ sta i Gminy. Za jego kadencji opracowano plan rozwoju perspektywiczne­ go miasta na lata 1990-2005. W latach 1996-1998 członek zarządu Izby Prze­ mysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, a w latach 1998-2002 Prezes Pol­ skiej Izby Garbarzy i Przetwórców Skóry i Handlu. Od 2003 wiceprezes Ogólnopolskiej Organizacji Zatrudnień Osób Niepełnosprawnych. Prezes Przedsiębiorstwa „Cobratex” zatrudniającego ludzi z terenu miasta i niepeł­ nosprawnych. W 1995 zakupił i odrestaurował Dom Towarowy Senior, a dwa lata później zakupił obiekty po dawnym zakładzie „INCO” o pow.1600 m- w których uruchomił Centrum Handlowe „Skora . Organizator ogólnopolskich imprez targowych. Właściciel sieci restauracji „Cyganeria” na 850 miejsc konsumpcyjnych.

 

separ-2

 

Urszula Jolanta Turuk urodziła się 14 czerwca 1956 r. w Radomiu. W 1983 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Wyż­ szej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – kierunek wychowanie muzyczne. W roku 2000 ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1983 roku pra­ cuje w Szkole Podstawowej w Skaryszewie na stanowisku nauczyciela.

 

separ-2

 

Paweł Tuzinek, ur. 27 kwietnia 1973 r. w Skaryszewie. Pochodzi z rodzi­ny o dużych tradycjach pożarniczych. W 1993 ukończył Technikum Samocho­dowe w Radomiu. W 1995 roku ukończył Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Jest absolwentem Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Obecnie pracuje w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 na stanowisku dowódcy zmiany w stopniu kapitana pożarnictwa. Jest żonaty, ma dwóch synów: Krzysztofa i Piotra, obaj są w Młodzieżowej Druży­nie Pożarniczej działającej przy OSP w Skaryszewie. Działa społecznie w Zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaryszewie. Między innymi dzięki niemu Straż Pożarna w Skaryszewie zdobywa coraz większe społecznie uznanie, gotowa nieść pomoc podczas każdego zagrożenia. W dużej mierze jego zasługą jest odmłodzenie kadry i wzrost poziomu jej wyszkolenia. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Interesuje się pożarnictwem, sportem, nowoczesną techniką. Jest sumiennym i uczciwym człowiekiem.

 

separ-2

 

Roman Tuzinek urodził się 23 października 1913 roku, w ochronie prze­ ciwpożarowej pełnił służbę społeczną od 1931 roku. Jako członek Ochotni­czej Straży Pożarnej w Skaryszewie w latach 1939-1945 należał do Ruchu oporu i uczestniczył w walce z okupantem hitlerowskim. Po wyzwoleniu pełnił funkcję naczelnika OSP w Skaryszewie, a od 1976 roku był Komendantem Miejsko-Gminnym Straży Pożarnych. Wyszkolił set­ki ochotników, był dowódcą wielu akcji ratowniczo-gaśniczych. Był inspira­torem i organizatorem wielu czynów społecznych mieszkańców miasta i gminy. Dzięki jego inicjatywie wybudowana została ładna i funkcjonalna strażnica. Przez wiele kadencji pełnił funkcję radnego. Cechowała go duża dyscyplina i obowiązkowość. Odznaczony został między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Złotym Znakiem Związku Straży Pożarnych, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Zmarł 5 sierpnia 1990 roku.

 

separ-2

 

Danuta Wilanowicz urodziła się w Skaryszewie. Rodzice prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne, ojciec dorabiał jako krawiec, a matka zajmo­wała się wychowaniem dwójki dzieci. Absolwentka Szkoły Podstawowej i szkoły średniej w Skaryszewie. Po ukończeniu szkoły średniej pracowała przez 8 lat w Radomiu, potem w Urzędzie Miasta i Gminy (gdzie m.in. udzie­lała ślubów), a następnie w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie. Ukończyła studia wyższe magisterskie na Politechnice Radomskiej.

W 1998 roku została wybrana Przewodniczącą Rady Miejskiej w Skary­szewie. Mężatka, ma 3 dzieci.

 

separ-2

 

Lucyna Wiśniewska z domu Celi urodziła się 30 czerwca 1955 r. w Skaryszewie. Posłanka na Sejm obecnej kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, II stopień specjalizacji w zakresie neurologii oraz II stopień specjalizacji w zakresie organizacji ochrony zdrowia. W latach 1982-1998 była lekarzem na oddziale neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Radomiu. W roku 1998 pełniła funkcję Lekarza Woje­ wódzkiego Województwa Radomskiego, a w latach 1999-2002 była Dy­rektorem Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie i Radomiu. Od 2003 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Udziela się także w życiu społecznym. Jest członkiem Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, działa w harcerstwie, PTTK, PCK, angażuje się w działalność charytatywną na rzecz osób potrze­bujących. Mężatka, ma dwoje dzieci.

 

separ-2

 

Halina Zwolska, ur. 7.07.1966 r. – absolwentka Wydziału Ekonomicz­nego Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Od wielu lat ekonomistka i koordynator rozliczeń ekonomicznych Wydawnictwa In­stytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu (Kierownik Zespołu Analiz).

Autorka i recenzentka programów i pakietów edukacyjnych realizo­wanych w ramach programów międzynarodowych (PHARE, Leonardo da Vinci). Zamężna, syn. Zainteresowania: literatura, kino, malarstwo. Najchętniej spędza czas z rodziną na wędrówkach górskich.