750-lat Obchody rocznicowe

DSC_6392 Początki grodu Skarzeszów sięgają 1264 roku, kiedy to 15 maja akt lokacyjny ówczesnym władcom miasta przekazał książę Bolesław Wstydliwy, słowami: „…Dla tego czyni się wiadomo obecnym i następnym, iż my Bolesław z bożej łaski książę krakowski i sandomierski, poznawszy, że przez powtórzone spustoszenie tatarskie miejsce Skarzeszowa braci zakonnych ś. Grobu zniszczone i ogołocone z mieszkańców wcale nie przynosi braciom pożytku, z czego oni zwykli byli obficie i ochoczo wszystkich gości podejmować, pozwoliliśmy rzeczonym braciom, toż miejsce na prawie niemieckim, jakiego obywatele miasta Korczyna używają, osadzić, uwalniając je od powinności dla naszego tronu należnych…”

DSC_6383

W 750 rocznicę tego wydarzenia, w dniu 18 maja, spotkali się mieszkańcy, włodarze miasta i zaproszeni goście, aby godnie uczcić to wyjątkowe święto. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem orszaku na mszę św. ulicami miasta. Orszak wyruszył z ulicy Kunegundy na czele z orkiestrą OSP w Skaryszewie, za którą podążały poczty sztandarowe, harcerze, duchowieństwo, Damy i Kawalerowie Zakonu Św. Grobu Bożego w Jerozolimie, Bractwo Kurkowe z Radomia, parlamentarzyści, samorządowcy i mieszkańcy. Dopełnieniem orszaku był udział Księcia Bolesława V Wstydliwego, który przybył wraz z księżniczką Kingą oraz matką księcia Grzymisławą. W pięknej karecie na czele z rycerzami konnymi i łopoczącymi na wietrze królewskimi chorągwiami paradowali w otoczeniu licznego dworu. Mszę Świętą w intencji mieszkańców naszego miasta celebrował ks. prałat Edward Poniewierski będący kanclerzem Kurii Diecezji Radomskiej i kawalerem Zakonu Bożogrobców. Po mszy św. z repertuarem muzyki klasycznej wystąpili muzycy ze Szkoły Muzycznej im. O. Kolebrga z Radomia. Ponownie uformowany orszak przeszedł na Rynek. Po czym rozpoczęła się rekonstrukcja wydarzeń z 1264 roku – nadania aktu lokacyjnego miastu Skaryszew. Akt odczytał i podpisał książę Bolesław V Wstydliwy w rolę którego wcielił się aktor Wojciech Wysocki. Księciu towarzyszyła księżniczka Kinga w rolę której wcieliła się Skaryszewianka – Emilia Gowin. Akt został przyjęty i podpisany przez gospodarzy Skaryszewa, przewodniczącą Rady Miejskiej Urszulę Gowin i burmistrza Ireneusza Kumięgę. Nie zabrakło głośnych wystrzałów z hakowic oraz okrzyków „Wiwat Skaryszew”. Rekonstrukcję w staropolskiej narracji prowadził Mirosław Sienkiewicz. Na ręce Burmistrza wpłynęło wiele listów gratulacyjnych, podziękowań oraz życzeń.1

DSC_6270 Wśród gości przybyłych na uroczystości znaleźli się Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, posłowie na Sejm RP: Julia Pitera, Zbigniew Kuźmiuk, Radosław Witkowski, Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożenna Pacholczak, Przewodniczący Rady Powiatu Radomskiego Tadeusz Osiński, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Radomskiego Teresa Majkusiak, Radni Powiatu Radomskiego Mirosław Sienkiewicz i Zdzisław Mroczkowski, W-ce Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Zbigniew Banaszkiewicz, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu Lucyna Wiśniewska, Radni Rady Miejskiej w Radomiu: Włodzimierz Bojarski, Marek Szary i Mariusz Fogiel, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Radomiu ppłk Zbigniew Adamczyk, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu kom. Robert Faryna, Radni Rady Miejskiej w Skaryszewie, dyrektorzy szkół oraz instytucji z naszego miasta. Zaproszeni goście przekazali mieszkańcom wiele życzeń i ciepłych słów, a W-ce Przewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego na ręce Burmistrza przekazała medal „PRO MASOVIA”, którym zostaliśmy wyróżnieni za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Dla upamiętnienia tego szczególnego jubileuszu, w Rynku został posadzony „Dąb 750-lecia”. Dąb posadzili burmistrz, przewodnicząca Rady Miejskiej i Skaryszewianie urodzeni 15 maja, a byli to: Krystyna Rutka, Zofia Franciszka Falkiewicz, Krystyna Różycka, Helena Danuta Łagowska, Eugeniusz Socha, Zofia Grzebuła, Zbigniew Kluś, Jarosław Chojnacki, Andrzej Kościelniak, Aneta Emilia Zasada Bobrzak, Monika Zofia Żurek, Robert Kupidura, Szymon Piotr Tabor, Damian Mroczkowski, Wojciech Borkowicz, Patryk Nowakowski, Joanna Rychlicka, Amelia Szczepanowska oraz najmłodsza Skaryszewianka urodzona 15 maja – Katarzyna Marek. Na zakończenie uroczystości wszyscy przybyli na Rynek wraz z Orkiestrą Dętą pod dyrekcją Tomasz Góździa odśpiewali gromkie „STO LAT”, a gospodarze miasta częstowali wszystkich tortem urodzinowym, przygotowanym specjalnie na tę okazję z 750 jaj. Dalszą część dnia wypełnił piknik rycerski zorganizowany na stadionie miejskim w Skaryszewie.

Fotorelacja z imprezy (zdjęcia udostępnione bezpłatnie przez MIXSTUDIO Daniel Rogala)